Нестерова Олена Дмитрівна

Деталі
Категорія: Склад кафедри
Опубліковано: П'ятниця, 11 травня 2012, 18:19
Автор: Франчук Наталія Петрівна
Перегляди: 5247
nesterova
25 січня
Оcвіта:
  Київський державний педагогічний інститут імені Горького, 1990 р.
Посада:
  cтарший викладач
Наукові ступені і звання
   
Дисципліни, які викладає:
  інформатика, програмування та математичне моделювання, методи обчислень, дискретна математика, теорія прийняття рішень
В університеті працює:
  з 1990 р.
 
 

 

Автобіографія

Народилася 25 січня 1968 року в м. Бєлгороді (Російська Федерація) в сім'ї службовців.

У 1985 році закінчила середню загальноосвітню школу № 70 у м. Києві.

В цьому ж році вступила на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. Горького (нині НПУ імені М.П. Драгоманова).

У 1990 році закінчила КДПІ імені О. Горького за спеціальністю "Математика". Отримала кваліфікацію "вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки середньої загальноосвітньої школи".

У 1990 році прийнята на роботу у науково-дослідний сектор КДПІ імені О. Горького на посаду інженера.

У 1991 році переведена на посаду асистента кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки. У 1994 році переведена на посаду старшого викладача кафедри.

З 2008 року працює на кафедрі теоретичних основ інформатики Інституту інфоматики.

Наукові інтереси: використання інфомаційно-комунікаційних технологій при навчанні дискретної математики, теоретичної інформатики.

Список друкованих праць

1. Деякі питання взаємодії шкільної математики та інформатики // Міжвузівська науково-практична конференція “Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у Вузі”. (Київ, 31 жовтня-1 листопада 1990 року). Тези доповідей. – К.: КДПІ імені О.М.Горького, 1991. – с. 190-191.
2. Активізація самостійної роботи учні1. Деякі питання взаємодії шкільної математики та інформатики // Міжвузівська науково-практична конференція “Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у Вузі”. (Київ, 31 жовтня-1 листопада 1990 року). Тези доповідей. – К.: КДПІ імені О.М.Горького, 1991. – с. 190-191.
2. Активізація самостійної роботи учнів на уроках математики на основі сучасної інформаційної технології // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наукових праць. - К.: КДПІ імені О.М. Горького, 1991.- с.102-105. (у співавторстві з Жильцовим О.Б.)
3. Вивчення тем "Функції" і "Системи лінійних рівнянь з двома невідомими" з використанням ППЗ "GRAN" у сьомому класі середньої школи: Методичні рекомендації / Укл. О.Б. Жильцов, Н.В. Морзе, О.Д. Нестерова.- К.: КДПІ імені О.М.Горького, 1992. – 60 с.
4. Деякі питання вивчення інформатики в молодших класах // Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки в науково-технічній творчості молоді: Зб. наукових праць студентів, аспірантів, стажистів і викладачів.- Переяслав-Хмельніцький, 1993.
5. Інформатика : Лабораторний практикум. – К.: ВТФ "Перун", 1996. – 55 с. (у співавторстві з Жильцовим О.Б.)
6. Використання НІТ при вивченні теми "Перетворення графіків функцій" в курсі алгебри і початків аналізу середньої загальноосвітньої школи // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць /Редкол.- К.: "Комп'ютер у школі та сім'ї, - 1998. – с. 142-146.
7. Вивчення курсу "Дискретна математика" в педагогічному ВУЗі //Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 30 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта. / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2004. – с. 132.
8. Навчання елементів теорії графів в курсі дискретної математики в педагогічному ВУЗі // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 30 квітня – 10 травня 2004 р., м. Алушта. / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2004. – с. 132.
9. Навчання дискретної математики майбутніх вчителів інформатики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. // До 170-річчя НПУ. Науково-дослідна діяльність молодих вчених: Особливості підготовки майбутнього вчителя. Науковий часопис 2004. Звітно-наукова конференція молодих вчених університету за 2003 рік. 18-19 травня 2004 р.
10. Навчання майбутніх вчителів інформатики основ теоретичної інформатики та дискретної математики. // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання". – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – с. 129-131.
11. Деякі проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К.: НПУ, 2010, – с. 108.
12. Навчання дискретної математики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів [Текст] / О.Д. Нестерова// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 10 (17). – С. 84-87.
13. Навчання теоретичних основ інформатики студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів [Текст] / О.Д. Нестерова// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 169-173.

Бібліографічні посилання

Бібліометрика української науки

Бібліографічні посилання О.Д. Нестерової в Google Академія

Цифровий ключ до історії публікацій (ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0402-0370