Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ.

Деталі
Категорія: Конференції
Опубліковано: Четвер, 30 листопада 2017, 18:46
Автор: Франчук Наталія Петрівна
Перегляди: 3306

Матеріали конференції

УДК 37.091.2:004(063)

     П 78 Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 155 с.

     Збірник містить матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі», присвяченій 80-річчю від Дня народження та 55-річчю трудової діяльності в університеті академіка НАПН України Мирослава Івановича Жалдака, проведеної на Факультеті інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 10 жовтня 2017 року.

     Доповіді присвячені методичним аспектам навчання інформатики в школі і педагогічному університеті, комп’ютерно-орієнтованим системам навчання природничо-математичних дисциплін, педагогічно виваженим управлінням навчальною діяльністю, проблемам фундаменталізації змісту навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах та інформаційній безпеці учнів.

 Матеріали подано в авторській редакції