Програмний засіб GRAN  

   

Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

2125783
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
401
425
3639
5276
826
2104170
2125783

Ваш IP: 44.220.62.183
Час на сервері: 2024-03-02 18:08:10
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   
Up

Посібники та підручники

Повчання Володимира Мономаха
File Size:
30.50 kB
Author:
Date:
24 February 2014
Downloads:
12061 x

 

 

 

 

Становление учителя
File Size:
18.65 MB
Version:
К.: 0-во "Знание" УССР, 1986. - 48 с.
Author:
Ніколенко Д.Ф., Шкіль М.І.
Date:
24 February 2014
Downloads:
1241 x

stanovl uchitСтановление учителя

     Рассматриваются требования, предъявляемые к личности учителя, его морально-психологическим качествам. На основе анализа материалов даются рекомендиции по педагогической профориентации молодежи, ее отбору в педагогические учебные заведения.

     Рассчитана на лекторов, пропагандистов, учителей и широкий круг читателей.

Основы информатики и вычислительной техники
File Size:
9.61 MB
Version:
К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. - 199 с.
Author:
Жалдак М. И., Морзе Н. В.
Date:
30 November 2017
Downloads:
1848 x

20170922 101636

     В пособии рассматриваются арифметические и логические основы электронно-вычислитель- ной техники с элементами схемотехники. Основы программирования излагаются на базе программируемых микрокалькуляторов типов «Электроника БЗ-34», «Электроника МК-56», «Электроника МК-54». Раскрываются понятия о машинно-ориентированных и машинно-независимых языках программирования, трансляции, распределении памяти, отладке программ, автоматизации программирования. Описываются элементы алгоритмического языка высокого уровня БЕЙСИК. Даются примеры использования микропроцессорных систем.
     Для преподавателей и мастеров производственного обучения средних профессионально- технических училищ; может быть использовано преподавателями других учебных заведений.

Изучение языков программирования в школе
File Size:
3.66 MB
Version:
К.: «Радянська школа», 1988. – 272 с.
Author:
М.И. Шкиль, М.И. Жалдак, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський
Date:
30 November 2017
Downloads:
853 x

izuch jaz progr

 

 

 

     В пособии рассматриваются языки программирования высокого уровня — Бейсик и Паскаль, необходимые при изучении школьного курса основ информатики и вычислительной техники. Изложение осуществляется на базе школьного алгоритмического языка. Даны методические советы по использованию этих языков при составлении программ решения различных математических, физических, логических и других задач с помощью ЭВМ.
     Для учителей общеобразовательной школы, которые ведут курс информатики и вычислительной техники.

Комп'ютер на уроках математики
File Size:
17.58 MB
Version:
К.: Техніка, 1997.-303 с.: іл.
Author:
Жалдак М. І.
Date:
30 November 2017
Downloads:
1205 x

20170920 102837     У посібнику розглянуто можливість використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і податків аналізу та геометрії, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів та ін.

     Призначений для вчителів математики і інформатики, може бути корисним також учням старших класів, ОПТУ, студентам педагогічних училищ та молодших курсів вузів, де вивчається математика.

Інформатика7
File Size:
42.55 MB
Version:
К.: ТОВ «ТВД«ДС», 2001. — 208 с.
Author:
Жалдак М. І., Морзе Н. В.
Date:
30 November 2017
Downloads:
1419 x

20170921 092315НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Жалдак М. І., Морзе Н. В.

ІНФОРМАТИКА-7

Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Історія Тарандинцівської середньої школи імені Василя Андрійовича Симоненка на Полтавщині
File Size:
7.62 MB
Version:
К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 230 с.
Author:
В.Г. Бут
Date:
05 October 2014
Downloads:
5493 x

обложка      У цій книзі використані архівні матеріали, датовані від 1870 р. до 2014 р., спогади вчителів і випускників школи різних поколінь, документальні матеріали школи, матеріали Полтавського обласного архіву.

 

Історія Тарандинцівської середньої школи імені Василя Андрійовича Симоненка на Полтавщині. Архівні документи
File Size:
6.33 MB
Version:
К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 95 с.
Author:
В.Г. Бут
Date:
05 October 2014
Downloads:
1262 x

обложка      У цій книзі використані архівні матеріали візитаційної книги інспекторських перевірок 1870-1932 рр.

Комп'ютер на уроках геометрії
File Size:
2.55 MB
Version:
К: РННЦ „ДІНІТ”, 2004 -168 с.:іл.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
25 October 2012
Downloads:
9234 x

214Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику показано можливості комп’ютерної підтримки навчальної діяльності на уроках геометрії від 6-го до 11-го класу на основі розроблених авторами педагогічних програмних засобів GRAN-2D та GRAN-3D.

Компьютер на уроках геометрии
File Size:
2.65 MB
Version:
К: РУНЦ «Динит», 2004.-171 с.:ил.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
25 October 2012
Downloads:
8072 x

comp geom

Пособие для учителей
Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Перевод с украинского)

     В пособии показано возможности компьютерной поддержки учебной деятельности на уроках геометрии от 6-го до 11-го класса на основе розработанных авторами педагогических программных средств GRAN-2D и GRAN-3D.

Математика з комп'ютером
File Size:
13.06 MB
Version:
Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 315 с.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
11170 x

mat_comp_gran1

Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику розглянуто можливості використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і початків аналізу, геометрії, елементів стохастики, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів, статистичного опрацювання експериментальних даних та ін.
     Посібник призначений для вчителів математики та інформатики, може бути корисний також учням старших класів, СПТУ, студентам педагогічних училищ і молодших курсів вузів, де вивчається математика.

Mathematics with a computer
File Size:
18.93 MB
Version:
Kyiv, National Dragomanov Pedagogical University, 2016. - 305 с.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
2496 x

math with comp

The teacher's guide

     The manual deals with the possibility of using computer to support teaching of mathematics in secondary schools. Numerous examples demonstrate solving of various problems in algebra and elementary analysis, geometry, stochastic items that are reduced to finding solutions of equations and inequalities and their systems, research of functions, calculation of definite integrals, statistical processing of experimental data and others with the use of computer. The manual is intended for teachers of mathematics and computer science. It may be also useful to students of senior classes, vocational education, students of teacher training colleges and university junior courses, where they learn mathematics.

Математика с компьютером
File Size:
13.38 MB
Version:
К.: Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 2015. – 308 с.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
5020 x

math s comp rus

Пособие для учителей
(перевод с украинского)
Издание второе
Рекомендовано
Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины

     В пособии рассмотрены возможности использования компьютера для сопровождения обучения математике в средних учебных заведениях. На многочисленных примерах демонстрируется решение с помощью компьютера разного рода задач из алгебры и начал анализа, геометрии, элементов стохастики, которые сводятся к отысканию решений уравнений и неравенств и их систем, исследованию функций, вычислению определенных интегралов, статистической обработке экспериментальных данных и др. Пособие предназначено для учителей математики и информатики. Может быть полезным также учащимся старших классов, СПТУ, студентам младших курсов высших учебных заведений, где изучается математика.

Теорія ймовірностей і математична статистика
File Size:
15.98 MB
Version:
Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. 750 с.
Author:
Date:
26 February 2020
Downloads:
682 x

teor ver 2020 200 x 284укр

Підручник для студентів
фізико-математичних та інформатичних спеціальностей
педагогічних університетів
Видання четверте, доповнене
2-ге видання затверджене Міністерством
освіти і науки України
(Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)
3-тє видання схвалено рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова (протокол № 7 від 24 лютого 2015 року)
4-те видання схвалено рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(протокол №5 від 31 січня 2019)

Подано основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Матеріал перших розділів цілком може бути використаний вчителями в процесі навчання елементів стохастики в школі. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
Призначено для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Збірник вправ і задач.
File Size:
17.47 MB
Version:
4-те видання схвалено рішенням Вченої Ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол №5 від 31 січня 2019)
Author:
Date:
14 March 2019
Downloads:
1080 x

Збірник вправ і задач ост      Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1. Подання матеріалу ведеться в основному з позицій конкретної математики.
     Збірник вправ і задач розроблений у точній відповідності до підручника «Теорія ймовірностей і математична статистика», затвердженого Міністерством освіти і науки України (Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303) та схваленого рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №7 від 24 лютого 2015 року).
     Посібник призначений для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ. Шкільний курс
Version:
Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. 124 с.
Author:
М.І. Жалдак, Г.О. Михалін, Н.П. Франчук
Date:
22 February 2021
Downloads:
120 x

titul543     Подано основи теорії ймовірностей. Матеріал може бути використаний вчителями в процесі навчання основ теорії ймовірностей в школі.
     Призначено для вчителів математики. Може стати в нагоді також студентам інформатичних та фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів, студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, а також учням старших класів закладів загальної середньої освіти.
     Переглянути

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛIЗ Інтегральне числення функцiй однiєї змiнної з елементами iнформацiйних технологiй
File Size:
4.57 MB
Version:
Київ, НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2011. – 268 c.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
13492 x

mat an

Математичний аналiз
iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної
з елементами iнформацiйних технологiй
Навчальний посiбник для студентiв педагогiчних унiверситетiв

     Даний посiбник створено на основi багаторiчного досвiду роботи авторiв у Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi М. П. Драгоманова. Призначений вiн насамперед для студентiв i викладачiв вищих педагогiчних навчальних закладiв, проте автори сподiваються, що цей посiбник буде цiкавим i корисним для всiх, хто вивчає математичний аналiз або навчає його своїх студентiв.
     Навчальний матерiал посiбника подано на сучасному i водночас доступному для бiльшостi студентiв рiвнi. Спосiб подання навчального матерiалу дещо вiдмiнний вiд традицiйного для навчальної лiтератури.

 

Математичний аналіз з елементами iнформацiйних технологiй
File Size:
2.24 MB
Version:
К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
3100 x

mat an z elem itМатематичний аналiз з елементами iнформацiйних технологiй
Навчальний посiбник

В посiбнику оригінально подано інтегральне числення функцій однієї змінної. Введено інтеграли Ньютона-Лейбніца і Рімана, наведено їх властивості, взаємозв'язки та застосування.
Кожен підрозділ містить: 1) теоретичні відомості, ілюстровані достатньою кількістю прикладів та рисунків; 2) приклади застосування комп'ютерних засобів математики; 3) завдання для виконання за допомогою комп'ютера.
Для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів, вчителів математики та інформатики.

Сім уроків астроарту з комп’ютерною підтримкою
File Size:
4.21 MB
Version:
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 120 с.: іл.
Author:
С.П. Параскевич
Date:
07 December 2012
Downloads:
3255 x

сім уроків астроарту     В книзі “Сім уроків астроарту з комп’ютерною підтримкою” детально у формі нестандартних уроків розглядаються основи астроарту – техніки малювання за допомогою однієї лінії (астроїди) у програмному середовищі GRAN. Вдалі ілюстрації допоможуть читачам не тільки швидко засвоїти абетку астроарту, але й самим долучитися до творчого процесу.
     Книга спрямована на розвиток креативності особистості, її естетичних смаків, здатності органічно поєднувати любов до математики, комп’ютера і мистецтва.
     Розрахована на широке коло читачів: творчо налаштованих батьків, учителів математики та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв; студентів коледжів і технікумів; майбутніх учителів – студентів фізико-математичних факультетів університетів; усіх, хто прагне вдосконалення своїх природних якостей.

Елементи стохастики. Збірник задач і вправ
File Size:
3.29 MB
Version:
Частина 1. – К.: Шкільний світ., 2008. – 124 с.; Частина 2. – К.: Шкільний світ., 2008. – 64 с.
Author:
Email:
ktoi[at]npu[dot]edu[dot]ua
Date:
29 October 2012
Downloads:
1451 x

elem stoh Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язання. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
     Призначено для вчителів математики та учнів старших класів середніх навчальних закладів, студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів, а також студентів технічних, економічних та інших спеціальностей.

 
 
Powered by Phoca Download
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ