Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

2125722
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
340
425
3578
5276
765
2104170
2125722

Ваш IP: 44.220.62.183
Час на сервері: 2024-03-02 16:32:01
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   
Вверх

Посібники та підручники

Математика і дивосвіт
Размір файлів:
11.54 MB
Версія:
К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 300 с.
Автор:
Параскевич С.П.
Дата:
28 вересня 2013
Зкопійовано:
72752 x

name     Книга є продовженням і певною мірою узагальненням попередніх книг авторки «Астроїда – це цікаво», «Сім уроків астроарту», «Дивосплетіння ліній», які вийшли в 2011 р. у видавництві Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Книга адресована вчителям, студентам педагогічних університетів, учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Дивосплетіння ліній
Размір файлів:
13.92 MB
Версія:
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, – 2011. – 272 с.
Автор:
С.П. Параскевич
Дата:
07 грудня 2012
Зкопійовано:
1394 x

дивосплетіння ліній     «У світі не існує некрасивої математики» – девіз закоханої у математику та інформатику, дітей, життя, цей дивовижний світ талановитої і обдарованої вчительки, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста Херсонського морського коледжу, кандидата педагогічних наук Світлани Павлівни Параскевич.
     Дивовижне бачення краси, поезії, музики і сонця в здавалось би німих і холодних математичних формулах. «Що є краса? Гармонія і звук? А може таїна у перехресті ліній?», – запитує Світлана Павлівна і сама ж відповідає на запитання чарівними творами, які створила разом із своїми учнями і через які дарує красу, тепло душі і здивування людям.
     Світлана Павлівна знайшла несподівані, надзвичайно чудові, красиві, зворушливі застосування комп’ютерних програм в процесі навчання математики для виховання у своїх учнів почуття краси, доброти і доброзичливості, поваги до людей і до оточуючого світу, відповідальності за їх безпеку і спокій.

Астроїда - це цікаво!
Размір файлів:
1.65 MB
Версія:
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 87 с.: іл.
Автор:
С.П. Параскевич
Дата:
07 грудня 2012
Зкопійовано:
1318 x

астроїда - це цікаво     Навчально-методичний посібник “Астроїда-це цікаво!” знайомить читачів з алгебраїчною кривою 6-го порядку – астроїдою і через неї, вірніше на її фоні, долучає їх до дослідження важливих питань алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу. Астроїда як геометричне місце точок, її рівняння, основні задачі, пов’язані з нею є дидактично влучним підґрунтям для тотожних перетворень алгебраїчних та тригонометричних виразів, реальних застосувань похідної та інтеграла.
     Окремим пунктом презентовано цікаве дозвілля або астроарт – рисунки, які виконані тільки з використанням астроїди за допомогою програмно-методичного комплексу GRAN.
     Посібник адресований студентам, викладачам технікумів і коледжів техніко-технологічного спрямування, а також учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів.

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій
Размір файлів:
278.45 kB
Дата:
29 серпня 2013
Зкопійовано:
1331 x

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з “Порядком присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань” дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення автореферату.
1.2. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви.слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.
1.3. При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації. В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.
1.4. В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
1.5. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.

Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 13. 00. 02 – теорія і методика навчання (інформатика)
Размір файлів:
229.06 kB
Автор:
Жалдак М.І., Рамський Ю.С.
Дата:
29 серпня 2013
Зкопійовано:
4495 x

ТИПОВА ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13. 00. 02 – ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (ІНФОРМАТИКА)

     В основу програми кандидатського іспиту з теорії і методики навчання інформатики покладено програми навчальних курсів з методики навчання інформатики університетів та педінститутів, тематику перспективних психолого-педагогічних та науково-методичних досліджень, узагальнені та систематизовані матеріали з передового педагогічного досвіду. Програма відповідає сучасному стану дидактики інформатики в середній і вищій школі.
     На іспиті необхідно виявити глибокі професійні знання дидактики, психології та їх поєднання з методикою навчання інформатики в умовах сучасної школи, виявити знання сучасного передового досвіду, уміння ефективно використовувати його в умовах конкретного навчального закладу, уміння використовувати сучасні інформаційні технології, відповідну систему дидактичних засобів, бачення перспектив розвитку системи навчання інформатики.
     Програма складається з двох частин: інваріантної і варіативної. Пропонована програма іспиту інваріантна. Друга, варіативна, частина програми складається в науковій установі чи ВУЗі, де є аспірантура з даної спеціальності, відповідно до тематики досліджень, і затверджується у встановленому порядку Вченою Радою та керівництвом установи.

Теорія ймовірностей і математична статистика
Размір файлів:
13.72 MB
Версія:
Київ. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017 – 707 с. Видання третє, перероблене і доповнене
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
29 жовтня 2012
Зкопійовано:
4528 x

teor ver 2015

Підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів.
Затверджено Міністерством освіти і науки України
(Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)

     Подано основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Матеріал першого розділу цілком може бути використаний вчителями при навчанні елементів стохастики в школі. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
    Призначено для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

 

 
 
Powered by Phoca Download
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ