Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

1295490
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
1115
1399
6408
10897
41546
1216041
1295490

Ваш IP: 3.235.75.174
Час на сервері: 2020-05-29 19:35:57
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   
Вверх

Посібники та підручники

Повчання Володимира Мономаха
Размір файлів:
30.50 kB
Автор:
Дата:
24 лютого 2014
Зкопійовано:
8089 x

 

 

 

 

Становление учителя
Размір файлів:
18.65 MB
Версія:
К.: 0-во "Знание" УССР, 1986. - 48 с.
Автор:
Ніколенко Д.Ф., Шкіль М.І.
Дата:
24 лютого 2014
Зкопійовано:
654 x

stanovl uchitСтановление учителя

     Рассматриваются требования, предъявляемые к личности учителя, его морально-психологическим качествам. На основе анализа материалов даются рекомендиции по педагогической профориентации молодежи, ее отбору в педагогические учебные заведения.

     Рассчитана на лекторов, пропагандистов, учителей и широкий круг читателей.

Основы информатики и вычислительной техники
Размір файлів:
9.61 MB
Версія:
К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. - 199 с.
Автор:
Жалдак М. И., Морзе Н. В.
Дата:
30 листопада 2017
Зкопійовано:
681 x

20170922 101636

     В пособии рассматриваются арифметические и логические основы электронно-вычислитель- ной техники с элементами схемотехники. Основы программирования излагаются на базе программируемых микрокалькуляторов типов «Электроника БЗ-34», «Электроника МК-56», «Электроника МК-54». Раскрываются понятия о машинно-ориентированных и машинно-независимых языках программирования, трансляции, распределении памяти, отладке программ, автоматизации программирования. Описываются элементы алгоритмического языка высокого уровня БЕЙСИК. Даются примеры использования микропроцессорных систем.
     Для преподавателей и мастеров производственного обучения средних профессионально- технических училищ; может быть использовано преподавателями других учебных заведений.

Изучение языков программирования в школе
Размір файлів:
3.66 MB
Версія:
К.: «Радянська школа», 1988. – 272 с.
Автор:
М.И. Шкиль, М.И. Жалдак, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський
Дата:
30 листопада 2017
Зкопійовано:
380 x

izuch jaz progr

 

 

 

     В пособии рассматриваются языки программирования высокого уровня — Бейсик и Паскаль, необходимые при изучении школьного курса основ информатики и вычислительной техники. Изложение осуществляется на базе школьного алгоритмического языка. Даны методические советы по использованию этих языков при составлении программ решения различных математических, физических, логических и других задач с помощью ЭВМ.
     Для учителей общеобразовательной школы, которые ведут курс информатики и вычислительной техники.

Комп'ютер на уроках математики
Размір файлів:
17.58 MB
Версія:
К.: Техніка, 1997.-303 с.: іл.
Автор:
Жалдак М. І.
Дата:
30 листопада 2017
Зкопійовано:
448 x

20170920 102837     У посібнику розглянуто можливість використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і податків аналізу та геометрії, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів та ін.

     Призначений для вчителів математики і інформатики, може бути корисним також учням старших класів, ОПТУ, студентам педагогічних училищ та молодших курсів вузів, де вивчається математика.

Інформатика7
Размір файлів:
42.55 MB
Версія:
К.: ТОВ «ТВД«ДС», 2001. — 208 с.
Автор:
Жалдак М. І., Морзе Н. В.
Дата:
30 листопада 2017
Зкопійовано:
372 x

20170921 092315НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Жалдак М. І., Морзе Н. В.

ІНФОРМАТИКА-7

Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Історія Тарандинцівської середньої школи імені Василя Андрійовича Симоненка на Полтавщині
Размір файлів:
7.62 MB
Версія:
К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 230 с.
Автор:
В.Г. Бут
Дата:
05 жовтня 2014
Зкопійовано:
3603 x

обложка      У цій книзі використані архівні матеріали, датовані від 1870 р. до 2014 р., спогади вчителів і випускників школи різних поколінь, документальні матеріали школи, матеріали Полтавського обласного архіву.

 

Історія Тарандинцівської середньої школи імені Василя Андрійовича Симоненка на Полтавщині. Архівні документи
Размір файлів:
6.33 MB
Версія:
К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 95 с.
Автор:
В.Г. Бут
Дата:
05 жовтня 2014
Зкопійовано:
768 x

обложка      У цій книзі використані архівні матеріали візитаційної книги інспекторських перевірок 1870-1932 рр.

Комп'ютер на уроках геометрії
Размір файлів:
2.55 MB
Версія:
К: РННЦ „ДІНІТ”, 2004 -168 с.:іл.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
25 жовтня 2012
Зкопійовано:
8101 x

214Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику показано можливості комп’ютерної підтримки навчальної діяльності на уроках геометрії від 6-го до 11-го класу на основі розроблених авторами педагогічних програмних засобів GRAN-2D та GRAN-3D.

Компьютер на уроках геометрии
Размір файлів:
2.65 MB
Версія:
К: РУНЦ «Динит», 2004.-171 с.:ил.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
25 жовтня 2012
Зкопійовано:
6448 x

comp geom

Пособие для учителей
Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Перевод с украинского)

     В пособии показано возможности компьютерной поддержки учебной деятельности на уроках геометрии от 6-го до 11-го класса на основе розработанных авторами педагогических программных средств GRAN-2D и GRAN-3D.

Математика з комп'ютером
Размір файлів:
13.06 MB
Версія:
Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 315 с.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
29 жовтня 2012
Зкопійовано:
8245 x

mat_comp_gran1

Посібник для вчителів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

     У посібнику розглянуто можливості використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється розв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і початків аналізу, геометрії, елементів стохастики, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів, статистичного опрацювання експериментальних даних та ін.
     Посібник призначений для вчителів математики та інформатики, може бути корисний також учням старших класів, СПТУ, студентам педагогічних училищ і молодших курсів вузів, де вивчається математика.

Mathematics with a computer
Размір файлів:
18.93 MB
Версія:
Kyiv, National Dragomanov Pedagogical University, 2016. - 305 с.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
29 жовтня 2012
Зкопійовано:
1727 x

math with comp

The teacher's guide

     The manual deals with the possibility of using computer to support teaching of mathematics in secondary schools. Numerous examples demonstrate solving of various problems in algebra and elementary analysis, geometry, stochastic items that are reduced to finding solutions of equations and inequalities and their systems, research of functions, calculation of definite integrals, statistical processing of experimental data and others with the use of computer. The manual is intended for teachers of mathematics and computer science. It may be also useful to students of senior classes, vocational education, students of teacher training colleges and university junior courses, where they learn mathematics.

Математика с компьютером
Размір файлів:
13.38 MB
Версія:
К.: Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 2015. – 308 с.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
29 жовтня 2012
Зкопійовано:
2638 x

math s comp rus

Пособие для учителей
(перевод с украинского)
Издание второе
Рекомендовано
Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины

     В пособии рассмотрены возможности использования компьютера для сопровождения обучения математике в средних учебных заведениях. На многочисленных примерах демонстрируется решение с помощью компьютера разного рода задач из алгебры и начал анализа, геометрии, элементов стохастики, которые сводятся к отысканию решений уравнений и неравенств и их систем, исследованию функций, вычислению определенных интегралов, статистической обработке экспериментальных данных и др. Пособие предназначено для учителей математики и информатики. Может быть полезным также учащимся старших классов, СПТУ, студентам младших курсов высших учебных заведений, где изучается математика.

Теорія ймовірностей і математична статистика
Размір файлів:
15.98 MB
Дата:
26 лютого 2020
Зкопійовано:
108 x

teor ver 2020 200 x 284укр

Підручник для студентів
фізико-математичних та інформатичних спеціальностей
педагогічних університетів
Видання четверте, доповнене
2-ге видання затверджене Міністерством
освіти і науки України
(Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303)
3-тє видання схвалено рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова (протокол № 7 від 24 лютого 2015 року)
4-те видання схвалено рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(протокол №5 від 31січня 2019)

Подано основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Матеріал перших розділів цілком може бути використаний вчителями в процесі навчання елементів стохастики в школі. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1.
Призначенодля студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Збірник вправ і задач.
Размір файлів:
17.47 MB
Дата:
14 березня 2019
Зкопійовано:
526 x

Збірник вправ і задач ост      Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Для побудови графічних зображень, обчислення значень виразів, визначених інтегралів, аналізу статистичних даних, визначення числових характеристик розподілів ймовірностей, в тому числі статистичних, передбачається використання відповідних комп’ютерних програм, зокрема Gran1. Подання матеріалу ведеться в основному з позицій конкретної математики.
     Збірник вправ і задач розроблений у точній відповідності до підручника «Теорія ймовірностей і математична статистика», затвердженого Міністерством освіти і науки України (Лист від 03.11.08 №1.4/18-Г-2303) та схваленого рішенням Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №7 від 24 лютого 2015 року).
     Посібник призначений для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Може стати в нагоді також студентам технічних, економічних та інших спеціальностей, вчителям математики та учням старших класів середніх навчальних закладів.

Початки стохастики
Размір файлів:
5.88 MB
Версія:
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 163 с.
Автор:
М.І. Жалдак, Г.О. Михалін, І.М. Біляй.
Дата:
26 травня 2013
Зкопійовано:
2130 x

poch stoch

 

Факультативний курс для учнів старшої школи

     В посібнику подано основи стохастики – однієї з підвалин теоретичних основ інформатики. Введення основних понять стохастики базується на використанні однієї з ймовірнісних мір – статистичної ймовірності (відносної частоти) відбування події A в серії із n проведених випробувань. Це дає можливість вивчати одночасно і теоретичні основи стохастики, і елементи математичної статистики.
     Посібник призначено для учнів старшої школи, які поглиблено вивчають математику, беруть участь в роботі наукових гуртків, секцій Малої академії наук, олімпіадах. Посібник може бути корисним також студентам коледжів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, де вивчають математику, студентам фізико-математичних та інформатичних факультетів педагогічних університетів, вчителям математики.

 

Начала стохастики
Размір файлів:
5.94 MB
Версія:
К.: НПУ имени М.П. Драгоманова, 2014. – 168 с.
Автор:
М.И. Жалдак, Г.А. Михалин, И.М. Биляй
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
17 листопада 2013
Зкопійовано:
1848 x

nach stochФакультативный курс для учащихся старшей школы

(Перевод с украинского)

     В пособии представлены основы стохастики – одной из составляющих фундамента теоретических основ информатики. Введение основных понятий стохастики базируется на использовании одной из вероятностных мер – статистической вероятности (относительной частоты) случайного события А в серии из n проведенных испытаний. Это дает возможность изучать одновременно и теоретические основы стохастики, и элементы математической статистики, объединив соответствующие часы, предусмотренные на изучение стохастики в учебном плане.
     Пособие предназначено для учащихся старшей школы, которые углубленно изучают математику, участвуют в работе научных кружков, секций Малой академии наук, олимпиадах. Пособие может быть полезным также студентам колледжей, высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, где изучают математику, студентам физико-математических и информатических факультетов педагогических университетов, учителям математики.

Стохастика
Размір файлів:
13.76 MB
Версія:
К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 304 с.
Автор:
М.І. Жалдак, І.М. Біляй.
Дата:
26 травня 2013
Зкопійовано:
2409 x

Стохастика

Посібник для вчителів

     В посібнику подано основи стохастики. Введення основних понять стохастики базується на використанні однієї з ймовірнісних мір – статистичної ймовірності (відносної частоти) відбування випадкової події A в серії із  проведених випробувань. Це дає можливість вивчати одночасно і теоретичні основи стохастики, і елементи математичної статистики, об’єднавши відповідні години, передбачені на вивчення стохастики в навчальному плані.
     Посібник призначено для вчителів математики, які навчають елементів теорії ймовірностей та математичної статистики учнів середніх і старших класів. Посібник може бути корисним також студентам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів, технічних, економічних та інших спеціальностей, учням старших класів середніх навчальних закладів.

Стохастика
Размір файлів:
14.16 MB
Версія:
К. : НПУ имени М.П. Драгоманова, 2013. – 304 с.
Автор:
М.И. Жалдак, И.М. Биляй.
Дата:
15 вересня 2013
Зкопійовано:
1583 x

Стохастика рус

Пособие для учителей

(Перевод с украинского)

      В пособии представлены основы стохастики. Введение основних понятий стохастики базируется на использовании одной из вероятностных мер – статистической вероятности (относительной частоты) случайного события А в серии из n проведенных испытаний. Это дает возможность изучать одновременно и теоретические основы стохастики, и элементы математической статистики, объединив соответствующие часы, предусмотренные на изучение стохастики в учебном плане.

     Пособие предназначено для учителей математики, обучающих элементам теории вероятностей и математической статистики учащихся средних и старших классов. Пособие может быть полезным также студентам физико-математических факультетов педагогических университетов, технических, экономических и других специальностей, учащимся старших классов средних учебных заведений.

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛIЗ Інтегральне числення функцiй однiєї змiнної з елементами iнформацiйних технологiй
Размір файлів:
4.57 MB
Версія:
Київ, НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2011. – 268 c.
Автор:
Email:
ktoi[at]npu[крапка]edu[крапка]ua
Дата:
29 жовтня 2012
Зкопійовано:
9551 x

mat an

Математичний аналiз
iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної
з елементами iнформацiйних технологiй
Навчальний посiбник для студентiв педагогiчних унiверситетiв

     Даний посiбник створено на основi багаторiчного досвiду роботи авторiв у Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi М. П. Драгоманова. Призначений вiн насамперед для студентiв i викладачiв вищих педагогiчних навчальних закладiв, проте автори сподiваються, що цей посiбник буде цiкавим i корисним для всiх, хто вивчає математичний аналiз або навчає його своїх студентiв.
     Навчальний матерiал посiбника подано на сучасному i водночас доступному для бiльшостi студентiв рiвнi. Спосiб подання навчального матерiалу дещо вiдмiнний вiд традицiйного для навчальної лiтератури.

 

 
 
Powered by Phoca Download
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ