Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

2188285
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
587
386
3263
4423
18124
2137960
2188285

Ваш IP: 44.222.104.206
Час на сервері: 2024-05-26 20:43:26
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Франчук Наталія Петрівна

Деталі
franchukn
05 жовтня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2004 р.; 2007 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  комп'ютеризований переклад, основи інформатики, інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови, методика навчання інформатики
В університеті працює:
  з 2002 р.
 
   

Автобіографія

     Франчук Наталія Петрівна, 1981 року народження, закінчила у 2004 році НПУ імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури. В 2007 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Математика та інформатика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

     Працює у НПУ імені М.П. Драгоманова з 2002 року. Має досвід роботи на посадах: старшого лаборанта, методиста вищої категорії, завідуючої навчальними лабораторіями, секретаря інституту, викладача та старшого викладача. 25 березня 2014 року успішно захистила кандидацьку дисертацію на тему: "Методика навчання комп'ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики". З 01 вересня 2014 року переведена на посаду доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

     15 грудня 2015 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних основ інформатики.

     Наукові інтереси: комп'ютеризований переклад, використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання інформатики та іноземної мови.

     Автор понад 60 наукових праць.

Список друкованих праць

1. Франчук Н.П. Програмний комплекс NetOp School // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 165-171.
2. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – С. 185-190.
3. Франчук В.М., Франчук Н.П. Проблеми автоматичного перекладу // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2010. Т.2. – С.75.
4. Франчук Н.П., Франчук В.М. Використання системи управління навчальними ресурсами moodle у навчальному процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НПУ, 2010. – С.110.
5. Франчук В.М., Франчук Н.П. Системи управління навчальним контентом. MOODLE // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 23: Збірник наукових праць. /За ред. В.П. Сергієнка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– С. 342–348.
6. Франчук В.М. , Франчук Н.П. Система управління навчальними ресурсами MOODLE. Конструювання та адміністрування тестів // ABSTRACTS. Second International Summer School "Education Measurements: Teaching, Research and Practice". – Nizhyn, 2010. – С. 56-57.
7. Франчук Н.П. Локалізація системи MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2011”: Львів, 1-6 лютого 2011р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 170-171.
8. Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 53-62.
9. Франчук Н.П. Стан та перспективи технологій машинного перекладу тексту // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 319-325 (5-6 квітня 2012 р.).
10. Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2012”: Львів, 26-28 квітня 2012р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 43-45.
11. Франчук Н.П. Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 120-124.
12. Франчук Н.П. Комп’ютерний переклад та web 2.0 // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 37-38.
13. Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерний переклад». Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції // Інформаційно-комп’ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О., 2013. – С. 148-150 (Сімферопіль, 21-22 лютого 2013 р.)
14. Франчук Н.П. Засоби та інструменти автоматизованого перекладу. // Тези міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2012”: Львів, 18-21 квітня 2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 177-179.
15. Франчук Н.П. Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода. // Edukacja Humanistyczna nr1 (28), 2013. – Szczecin 2013. – p. 37-43.
16. Методика навчання комп’ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. П. Франчук; наук. консультант М. І. Жалдак; М-во освіти і науки України, НПУ імені М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.

Праці написані після захисту кандидатської дисертації

17. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 2014 р. – №1 – С. 15-20.

18. Франчук Н.П. Локалізація програмних засобів навчального призначення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – № 14(21). – С. 113-118.

19. Франчук Н.П. Формування інформатичних компетентностей в процесі вивчення технологій комп’ютеризованого перекладу // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис № 3 (додаток 2). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Т. 1, 2014 р. – С. 259-265.

20. Франчук Н.П. Загальна характеристика технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів та способи їх впровадження в навчальний процес у вищих педагогічних навчальних закладах // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С. 70-76.

21. Франчук Н.П. Інтернет-ресурси та комп’ютеризо-ваний переклад // Комп’ютер в школі та сім’ї. 2015.   №3 – С. 23-27.

22. Франчук Н.П. Методика навчання комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2014) 24-26 квітня 2014 року – У 2-х томах. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Т.2. – С. 97-98

23. Франчук Н.П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики, математики та іноземної мови при навчанні комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // Тези Міжнародного науково-практичного семінару "Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін": Київ, 28 жовтня 2014 р. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 151-152.

24. Франчук Н.П. Переклад веб-сторінок за допомогою інструментів Google Chrome // Тези п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2015”: Львів, 23-26 квітня 2015р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 97-98.

25. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерний переклад» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова / Укл. Н.П. Франчук. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 28 с.

26. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова / Укл. Л.О. Кухар, В.М. Франчук, Н.П. Франчук. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 25 с.

27. Кухар Л.О., Франчук В.М., Франчук Н.П. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» // Тези Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» 18 вересня 2015 р. Україна, Маріуполь, МДУ. С. 111-112.

28. Франчук Н.П. Способи впровадження в навчальний процес технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2015». Інформатичний напрям. Частина 1. / уп. Д.А.Покришень – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2015. – 6-16 с.

29. Франчук Н.П. Міжпредметні зв’язки при навчанні комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2015. Випуск 5. С. 192–199 Electronics and information technologies. 2015. Issue 5. P. 192–199.

30. Франчук В.М., Франчук Н.П. Створення інформаційно-аналітичної системи самооцінювання освітньої діяльності педагогічного університету. Тези шостої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2016”: Львів, 19-22 квітня 2016р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 27-29.

31. Франчук Н.П. Тези Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київський національний університет будівництва і архітектури, 19-20 травня 2016 р.). – К.: КНУБА, 2016 – С. 33.

32. Франчук Н.П. Облік відвідуваності в електронних курсах системи MOODLE// Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Полтава, 16-17 листопада 2016 р.) – Полтава: ФОП: Гаража М.Ф., 2016 – С. 247-248.

33. Франчук Н.П. Психолого-педагогічні основи навчання майбутніх учителів інформатики фахових дисциплін в процесі комп’ютеризованого перекладу фахових текстів // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2016) : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 грудня 2016 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 2. – С. 80-83.

34. Франчук Н.П. Сучасне освітнє середовище // Кривий Ріг, Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті" CTE2016. 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Луганськ – Херсон – Чейні

35. Франчук Н.П. Використання програми FreeMind під час вивчення дисципліни «комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» // Тези сьомої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2017”: Львів, 27-30 квітня 2017р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 32-34.

36. Франчук В.М., Франчук Н.П. Організація електронного навчального курсу для підтримки аудиторного навчального процесу // П'ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017». Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle Київський національний університет будівництва і архітектури, 26-27 травня 2017 р. – К.: КНУБА, 2017, – с. 51.

37. Франчук Н.П. Створення комп'ютерно-орієнтованого методичного забезпечення навчально-виховного процесу // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – С. 181-187.

38. Франчук Н.П., Рокицька О.Ю. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С. 113-115.

39. Франчук Н.П. Наукова школа Мирослава Івановича Жалдака // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2017. №5 – С. 3-6.

40. Франчук В.М., Франчук Н.П. Хмаро орієнтоване середовище навчання майбутніх вчителів інформатики // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 – С. 171-173.

41. Биков В.Ю., Спірін О.М., Рамський Ю.С., Франчук В.М.,Франчук Н.П., Яцишин А.В. Роль наукової школи академіка М. І. Жалдака в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти України // Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 4, Випуск 60 – С. 1-16.  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708221 (618kB), ISSN: 2076-8184.

42. Франчук Н.П., Рокицька О.Ю. Інформаційна безпека дітей у мережі Інтернет // Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. р. – С. 142-143.

43. Франчук В.М., Франчук Н.П. Стан та перспективи використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання на Факультеті інформатики // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін» присвяченій 85-річчю від дня народження, кандидата фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Горбачука Івана Тихоновича 18 січня 2018 року, Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 158-161.

44. Франчук Н.П. Особливості навчання студентів бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна освіта курсу «Комп'ютерні технології в роботі з дітьми» // Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С. 206-208.

45. Франчук Н.П., Рокицька О.Ю. Педагогічно виважене використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – № 20 (27). – С. 83-87.

46. Франчук Н.П. Використання програмного засобу LanguageTool під час навчання дисципліни «Лінгвістична інформатика» // Тези восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2018”: Львів, 26-29 квітня 2018р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 30-33.

47. Франчук Н.П. Використання програми Google Перекладач під час навчання дисципліни «Лінгвістична інформатика» // Тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2018) 17-18 травня 2018 року – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 245-247.

48. Франчук В.М., Франчук Н.П. Модуль статистики для «Електронного деканату» // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018». Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle Київський національний університет будівництва і архітектури, 26-27 травня 2018 р. – К.: КНУБА, 2018, – с. 14.

49. Франчук Н.П. Особливості навчання студентів магістрів спеціальності 014.09 Середня освіта курсу «Лінгвістична інформатика» // Матеріали щорічної звітно-наукової конференції аспірантів, докторантів та викладачів "Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету" 14-18 травня 2018 року

50. Вступ до спеціальності (інформатика). Програма нормативної навчальної дисципліни освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / укл. Н.П. Франчук; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра теоретичних основ інформатики. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 30 с.

51. Методика навчання інформатики в ЗОШ. Програма нормативної навчальної дисципліни освітнього ступеня магістр галузі знань 01 Освіта спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / укл. Н.П. Франчук; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра теоретичних основ інформатики. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 20 с.

52. Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів. Програма варіативної навчальної дисципліни за вибором студентів освітнього ступеня магістр галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології / укл. Н.П. Франчук; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра теоретичних основ інформатики. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 24 с.

53. Лінгвістична інформатика. Програма варіативної навчальної дисципліни освітнього ступеня магістр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / укл. Н.П. Франчук; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультет інформатики; кафедра теоретичних основ інформатики. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 20 с.

54. Системи автоматизованого проектування. Програма варіативної навчальної дисципліни за вибором студентів освітнього ступеня магістр галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології / укл. Н.П. Франчук, Г.М. Качан; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра інформаційних технологій і програмування. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 20 с.

55. Сучасні інформаційні технології (корегуючий курс). Програма нормативної навчальної дисципліни освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / укл. Н.П. Франчук, Г.М. Качан; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра інформаційних технологій і програмування. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 22 с.

56. Жалдак М.І, Рамський Ю.С., Франчук В.М., Франчук Н.П. Витоки факультету інформатики // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 3-6.

57. Франчук Н.П. Використання додатків Office 365 у навчальному процесі // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 75-77.

58. Франчук Н.П. Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики та англійської мови з використанням комп’ютерно орієнтованих систем навчання. Звітної наукової конференції присвяченої 20-ти річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2019. С.144-147.

59. Франчук Н.П., Ляшенко Т.А. Деякі особливості методики інтерактивного навчання на уроках інформатики. Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 30-32.

60. Франчук Н.П. Використання вільного програмного забезпечення під час навчання дисциплін «Методика навчання інформатики». Тези восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “FOSS LVIV-2018”: Львів, 18-21 квітня 2019р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 27-29.

61. Франчук Н.П. Теоретичні аспекти навчання «Лінгвістичної інформатики» як прикладної лінгвістичної дисципліни. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. № 21 (28). С. 78-83.

62. Франчук Н.П. Сучасне освітнє середовище. Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019. – Том XVII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». С. 7-11.

63. Франчук Н.П. Про деякі аспекти навчання дисципліни «Моделювання комп’ютерних систем». Матеріали щорічної звітно-наукової конференції аспірантів, докторантів та викладачів "Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету" 14-18 травня 2019 року.

64. Франчук Н.П. Сучасне освітнє середовище. Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019. – Том XVII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 7-11. (Посилання: Франчук, Н. (2019). Сучасне освітнє середовище. Нова комп’ютерна техніка, 17, 7-11. Отримано з https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/937).

65. Франчук Н.П. Основні аспекти класифікацій архітектур комп’ютерних систем. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 54. / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019С. 140-144. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2019-54-140-144. (Index Copernicus).

66. Франчук В.М., Франчук Н.П. Використання Family Link батьками та дітьми. Комп’ютер в школі та сім’ї. №1. 2020. С. 34-39.

67. Zhaldak, M.I., Franchuk, V.M., Franchuk, N.P.: Some applications of cloud technologies in mathematical calculations. Journal of Physics: Conference Series (2020, in press).

68. Franchuk N.P., Prydacha T.V.: Organization and conduct of classes in educational institutions during distance learning. Journal of Physics: Conference Series (2020, in press).

 

Бібліографічні посилання

Бібліометрика української науки

Бібліографічні посилання Н.П. Франчук в Google Академія

Цифровий ключ до історії публікацій (ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0213-143X

ResearchGate

Про деякі аспекти навчання дисципліни «Моделювання комп’ютерних систем».
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ