Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

2187435
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
123
196
2413
4423
17274
2137960
2187435

Ваш IP: 3.215.186.30
Час на сервері: 2024-05-25 08:04:08
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Самусенко Петро Федорович

Деталі
samusenko 
25.06.1971 р.
Оcвіта:
  Київський державний педагогічний інститут імені Горького, 1993 р.
Посада:
  професор, тимчасово виконуючий обов'язки завідувача кафедри
Наукові ступені і звання:
  доктор фізико-математичних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  методи обчислень
В університеті працює:
  з 1996 р.
 
   

 

Автобіографія

Самусенко Петро Федорович, народився 25 червня 1971 року в м. Києві. З 1978 до 1988 р. навчався в СШ № 73 в м. Києві. 

У 1988 р. вступив до Кивського державного педагогічного університету імені О. Горького, який закінчив у 1993 р.
З 1993 до 1996 р. навчався в аспірантурі кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Диференціальні рівняння». У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 1996 до 2005 р. працював на кафедрі математичного аналізу на посадах асистента, старшого викладача, доцента. 2004 р. присвоєно звання доцента кафедри математичного аналізу. З 2005 до 2008 р. навчався в докторантурі кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Диференціальні рівняння».
З 2008 р. працюю на посаді доцента кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова.

Список друкованих праць

1. Shkil M.I., Samusenko P.F. Derivation of asymptotical formulas for resolution of systems of differential equations with symmetrical matrices// Proceedings of Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1995. – V. 4. – P. 463-468.
2. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Про асимптотичні формули для розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // УМЖ . – 1996. – 48, № 9. – С. 1278-1285.
3. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Виведення асимптотичних формул для розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь із симетричними матрицями // Доп. НАН України. – 1996. – № 12. – С. 20-26.
4. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. До питання про асимптотичні розв’язки систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. – К.: Ин-т математики НАН Украины. – 1996. – С. 279-281.
5. Самусенко П.Ф. Про асимптотичні розв’язки системи лінійних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних // Доп. НАН України. – 1997. – № 7. – С. 44-50.
6. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування систем диферен-ціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних. Фрактальний аналіз та суміжні питання. – К.: Інститут математики НАН України – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 1998, 2. – С. 190-193.
7. Shkil M.I., Samusenko P.F. On Asymptotic Formulae for Solutions of Differential Equations with Summable Coefficients// Proceedings of Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1999. – V. 30. – Part 2. – 382-387 p.
8. Самусенко П.Ф. Асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з особливою точкою та виродженням. Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету, Миколаїв, 1999. – С. 256-258.
9. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до L – діагонального вигляду// Прикладна математика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000, № 411. – С. 349-354.
10. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. До питання про стійкість за Ляпуновим розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженням // Наукові записки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 2 – С. 198-203.
11. Михалін Г.О., Самусенко П.Ф. Математичний аналіз. Контрольні роботи і контрольно-розрахункові завдання. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – 89 с.
12. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичних розв’язків систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних // Нелінійні коливання. – 2002. – № 4. – С. 527-540.
13. Вертелєва О.В., Самусенко П.Ф. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки до виконання самостійних, контрольних і розрахункових робіт. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 53 с.
14. М.І. Шкіль, В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко. Диференціальні рівняння: навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Техніка, 2003. – 368 с.
15. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених слабо нелінійних диференціальних рівнянь з виродженням // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 228. Математика. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 110-116.
16. П.Ф. Самусенко. Побудова розв’язку задачі Коші систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного унверситету імені Тараса Шевченка. Математика і механіка. – Вип. 13, 2005. – С. 12-25.
17. П.Ф. Самусенко. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у критичному випадку // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – Вип. 3, 2005. – С. 172-177.
18. Радченко С.П., Самусенко П.Ф. Про періодичні розв’язки нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, механіка. – 2006, вип. 15. – С. 26-31.
19. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, механіка. – 2006, вип. 16. – С. 75-83.
20. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // Наукові вісті НТУУ (Київський політехнічний інститут). – 2006, № 3 (47). – С. 139-147.
21. Самусенко П.Ф. Про побудову асимптотичного розв’язку нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням // Наукові вісті НТУУ (Київський політехнічний інститут). – 2006, № 1 (45). – С. 144-150.
22. Самусенко П.Ф. Построение периодических решений нелинейной сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений с вырождением // Дифференциальные уравнения. – 2006, № 6. – С. 756-763.
23. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням і виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, механіка. – 2007, вип. 17. – С. 9-15.
24. Самусенко П.Ф.. Побудова асимптотичного розв’язку задачі Коші для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2007, № 8. – С. 187-199.
25. Самусенко П.Ф. Про побудову розв’язку основної початкової задачі для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням // Математичні студії, 2008. – 29, № 2. – С. 175-181.
26. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичних формул для розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // Нелінійні коливання. – 2008. – № 3. – С. 508-521.
27. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням у точці // Наукові вісті НТУУ (Київський політехнічний інститут). – 2008, № 4 (60). – С. 152-156.
28. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням у точці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, механіка. – 2009, вип. 20. – С. 45 - 53.
29. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з частинними похідними еліптичного типу з виродженням // Математичний вісник НТШ. – 2010, т. 7. – С. 177-200.
30. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу з виродженням // Український математичний журнал. – 2011, т. 63, № 5. – С. 668-685.
31. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 343 с.

Тези доповідей

1. Самусенко П.Ф. Про зведення системи диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних до L-діагонального вигляду // Всеукр. конф. “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування” (Чернівці, 15-18 травня 1996 р.): Тез. доп. – К.: Ін-т математики НАН України. – 1996. – С. 170.
2. Самусенко П.Ф. Зведення лінійної системи диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних до узагальнено L-діагонального вигляду // V Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука, Матеріали Коференції, Київ 1996. – С. 383.
3. Андрушко Н.М., Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних у випадку кратних власних значень граничного пучка матриць. VIII Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука, Матеріали Коференції, Київ 2000. – С. 15.
4. Самусенко П.Ф. Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем з тотожно виродженою матрицею при похідних. Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей Міжнародної конференції, 27-29 серпня 2001 р. – С. 145.
5. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Системи диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція “П’яті Боголюбівські читання”. – Кам’янець-Подільський, 22-24 травня 2002 р. – С. 177.
6. Самусенко П.Ф. Про побудову асимптотичних розв’язків систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних. – Тези Міжнародної конференції “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” (16 грудня 2002 р., Київ). –– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – C.31.
7. P.F. Samusenko “Asymptotical integration of singularly pertubed systems of nonlinear differential equations with degeneration” // Київська Боголюбівська конференція “Сучасні проблеми математики та теоретичної фізики”. Тези доповідей. – Київ, 2004. – С. 26.
8. П. Самусенко “Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням” // Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробагатька (27 вересня – 1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич). – Львів, 2004. – С. 194.
9. Самусенко П.Ф., Вертєлева О.В. "Про асимптотичні методи в теорії коливань" // ІХ Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики." Матеріали конференції - Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова – 2004. – С.95.
10. Самусенко П.Ф., Вертєлева О.В. "Про сучасну математичну підготовку спеціалістів фізико-технічного профілю" // IX Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики." Матеріали конференції - Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова – 2004. – С.50.
11. Самусенко П.Ф."Асимтотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з нестабільним спектром". // Х Міжнародна конференція ім. академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. - Київ: 2004. – С.675.
12. П.Ф. Самусенко. “Асимптотическое интегрирование сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с вырождением в критическом случае” // Труды ХІІ Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗФ – 2005), Харьков – Херсон, 2005. – С. 215-217.
13. П.Ф. Самусенко “Про побудову асимптотичних формул для розв’язків систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням” // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6 – 9 червня 2005 р., м. Київ). – Київ, 2005. – С. 98.
14. М.І. Шкіль, П.Ф. Самусенко. "Асимптотичне інтегрування систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням" // Інтегральні рівняння та їх застосування. Тези доповідей міжнародної конференції (29 червня – 4 липня 2005 р., м. Одеса). – Одеса, 2005. – С. 163.
15. Самусенко П.Ф. "Про асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці" // Тези доповідей Конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. – Львів, 2005. – С. 314.
16. Самусенко П.Ф. Про проблему асимптотичних розв'язків нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням // ХІ міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 18 – 20 травня 2006 р., Київ. – С. 239.
17. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // VIII Кримська Міжнародна математична школа “Метод функцій Ляпунова і його застосування”, Алушта, 10 – 17 вересня 2006 р. – с.150.
18. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням і виродженням // Міжнародна наукова конференція "Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування", 18 – 23 вересня 2006 р., Ужгород. – С. 97 - 98.
19. Самусенко П.Ф. Асимптотичекское интегрирование систем сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с вырождением // Международная конференция "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы", Москва 21 – 26 мая 2007 г. – С. 273.
20. Samusenko P. F. Asymptotical integration of singularly perturbed systems of differential equations with degeneration in a critical case // Lyapunov memorial conference, June 24-30, 2007, Kharkiv, Ukraine. – P. 168.
21. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці // Міжнародна конференція "Боголюбівські читання 2007", Київ – Житомир, 2007. – С. 98 - 99.
22. Samusenko P.F. Asymptotical integration of singularly perturbed systems of differential equations with degeneration in a critical case// International Conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Book of abstracts. – Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, 2007. – 137-138 p.
23. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених вироджених систем диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу // ХІІ міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15 – 17 травня 2008 р., Київ. – С. 452.
24. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування вироджених систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з частинними похідними // Український математичний конгрес – 2009 (до 100-річчя від дня народження М.М. Боголюбова), 27 – 29 серпня 2009 р., Київ. – Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~ congress2009/Abstracts/Samusenko.pdf
25. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу з виродженням // ХІІІ міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13 – 15 травня 2010 р., Київ. – С. 361.
26. Шкиль Н.И., Самусенко П.Ф. Асимптотическое интегрирование систем сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с вырождением // Международная конференция "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы", 30 мая – 4 июня 2011 г., Москва: Тезисы докладов. – Москва: Изд-во МГУ и ООО «ИНТУИТ.РУ», 2011. – С. 394 - 395.
27. Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування першої крайової задачі для лінійної системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу з виродженням // Міжнародна наукова конференція присвячена 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8 – 10 червня 2011 р., Київ. – К.: 2011. – С. 161.
28. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування лінійної системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу з виродженням // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька 19 – 23 вересня 2011 р., Дрогобич. – Д.: 2011. – С. 184.

Бібліографічні посилання

Бібліометрика української науки

Бібліографічні посилання П.Ф. Самусенка в Google Академія

Цифровий ключ до історії публікацій (ORCID

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ